TV + Movies

4CATS

4cats

20 vídeos que presenten situacions comunicatives quotidianes d’un grup de 5 joves a Barcelona. Molt útil per estudiants de català residents fora dels llocs on es parla català.

4cats is a series of 20 videos for learning Catalan. Each one depicts some everyday communication situation involving a group of 5 young people in Barcelona.

3ALACARTA

Servei per veure els diferents canals de Televisió de Catalunya en directe, i els vídeos més destacats.

Watch live all the channels of the Catalan television, and some of their highlights.

Advertisements